ადმინისტრაციული ერთეულები და მერის წარმომადგენლები