საბავშვო ბაღები

                                                                     

         დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაა. საბავშვო ბაღებით ამ დროისათვის  930 აღსაზრდელი  სარგებლობს    

                       

       2013 წლის 1 თებერვლიდან   მუნიციპალიტეტის  ბაგა-ბაღები უფასო გახდა . ამ მხრივ კი დედოფლისწყარო  მთელი ქვეყნის მასშტაბით პიონერია.         

        დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განსაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭება ინკლუზიურ სწავლებას, რაც ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად იზოლირებული ბავშვების   საზოგადოებაში ინტეგრირებას.

                       

Share page