დასაქმება მუნიციპალიტეტში- ვაკანსიები მუნიციპალიტეტის გამგეობაში

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგ თანამდებობებზე:

1.    ზედამხედველობის   სამსახურის  მთავარი სპეციალისტი   არქმშენინსპექციის   საკითხებში.

 - ერთი  ვაკანსია,    დროებით  მეშემსრულებელი  არ არის დანიშნული .

2.    საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის    ჯანდაცვისა და სოციალურ  საკითხთა  განყოფილების უფროსი  -  ერთი ვაკანსია,   დანიშნულია  მოვალეობის   შემსრულებელი,   მოვალეობას   ასრულებს  განყოფილების   მთავარი სპეციალისტი.

3.   დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის    წარმომადგენელი   სოფელ   სამთაწყაროს   ადმინისტრაციულ   ერთეულში. - ერთი  ვაკანსია,    დანიშნულია  მოვალეობის  შემსრულებელი.

 4. ადმინისტრაციული  სამსახურის  მოქალაქეთა მომსახურეობის და საერთაშორისო ფონდებთან

და არასამთავრობო  ორგანიზაციებთან   ურთიერთობის   განყოფილების  მთავარი  სპეციალისტი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურებთან კოორდინაციის საკითხებში.

5. სპეციალისტი   სოფელ   ხორნაბუჯის  ადმინისტრაციულ   ერთეულში.

 განცხადების   რეგისტრაცია  წარმოებს   მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ  ვებგვერდზე  www.hr.gov.ge

  რეგისტრაციის ბოლო  ვადაა მიმდინარე წლის  31 მაისის ჩათვლით.
 

გააზიარე