დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

მაია დავითაშვილი

T: 0350 27 38 00

E-mail: maia.davitashvili.64@yandex.ru

გააზიარე