საკრებულოს წევრები

 

1.ნუგზარ პაპიაშვილი

2.გოჩა სამუკაშვილი

3.გიორგი ჭინჭარაული

4. ბაბალე თეთრაული

5. შოთა ჭინჭარაული

6.  ივანე შანშიაშვილი  

7.  დავით ალუღიშვილი

8.  ეთერ დავითაშვილი 

9. ნუგზარ ყოჩიაშვილი

10. მამუკა სეფიაშვილი-

11. ნიკოლოზ ხუციშვილი

12. ლევან ბაღაშვილი

13. ვასილ სამადაშვილი

14. ჯემალ კოტაშვილი

15.ალექსანდრე პაპაჩაშვილი

16.  დავით გონაშვილი   

17.  მიხეილ ბახუტაშვილი 

18.  არსენა ბაღაშვილი 

19.  შალვა ხორნაული

20.  გივი გიგაური

21.  ალექსანდრე ბენაშვილი 

22.  აკაკი ქავთარაძე

23.  ზაზა მეხრიშვილი

24.  ლევან იაკობიშვილი

25.  ავთანდილ ხარხელაური 

26. ვასილ ჩოვუშიანი 

27. გიორგი გოგილაშვილი 

28. ნოშრევან ნატროშვილი

 

 

გააზიარე