ღია კონკურსი

26 ნოემბერი, 2018

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიამ   გამოაცხადა  ღია კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობებზე:

 

  1.  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა   მომსახურების განყოფილების უფროსი  - ერთი  ადგილი.

 

  1.    მესამე რანგის  1-ლი   კატეგორიის უფროსი   სპეციალისტი -  მერის წარმომადგენელი  სოფელ  ოზაანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში - ერთი   ადგილი.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებგვერდზე   www.hr.gov.ge განცხადების  რეგისტრაციის ბოლო ვადა   არის  2018  წლის  05 დეკემბრის  ჩათვლით.

 

გააზიარე