სამხედრო საქმე

                                                                                    

   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური ყოვეწლიურად უზრუნველყოფს წვევამდელთა საგაზაფხულო და საშემოდგომი გაწვევებს. , მუნიციპალიტეტის მაშტაბით ყოველწლიურად ხდება ჭაბუკთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა. სამსახური  ასევე ორგანიზებას უწევს 27 წლის ზემოთ მოქალაქეების  სარეზერვო სამსახურში  რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევასა და მობილიზაციას.

Share page