საკრებულოს ბიურო

 

ნუგზარ პაპიაშვილი, გოჩა სამუკაშვილი, გიორგი გოგილაშვილი, ჯემალ კოტაშვილი, მიხეილ ბახუტაშვილი, გივი გიგაური, ნიკოლოზ ხუციშვილი, დავით ალუღიშვილი, ლევან ბაღაშვილი

 

გააზიარე