დასაქმება მუნიციპალიტეტში- ვაკანსიები მუნიციპალიტეტის მერიაში

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  გამარტივებული კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებული პირი - მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   28  მარტის  ჩათვლით.

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  ღია კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული   ხელმძღვანელის  - ინფრასტრუქტურის,   სივრცითი მოწყობის,   არქიტექტურისა  და  მშენებლობის  სამსახურის  უფროსი.

 

 

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   31  მარტის  ჩათვლით.

 

 

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  ღია კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

  1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  განყოფილების უფროსი

 

 

 

  1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის   განყოფილების   პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი     სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის   საკითხებში.

 

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   15  მარტის  ჩათვლით.

 

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  გამარტივებული კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებული პირი - ევროკავშირის მიერ  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში  დაფინანსებული პროექტის  „ბიოსფერული რეზერვატის, როგორც ადგილობრივ დონეზე  ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის მოდელის შექმნა“  - პროექტის მენეჯერი.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   03  მაისის  ჩათვლით.

 

 

გააზიარე