დასაქმება მუნიციპალიტეტში- ვაკანსიები მუნიციპალიტეტის მერიაში

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   2021  წლის  15 ივნისს     გამოცხადდა  ღია   და   დახურული   კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობებზე:

ღია   კონკურსი გამოცხადდა   შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:

1. სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის   განყოფილების   მესამე   რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    კეთილმოწყობის,   სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის   საკითხებში.

დახურული კონკურსი   გამოცხადდა   შემდეგ   ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 

 1. ადმინისტრაციული  და შესყიდვების სამსახურის   პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ადმინისტრაციულ საკითხებში.

 

2. საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

ბიუჯეტის დაგეგმვის, ფორმირებისა და ხაზინის საკითხებში.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადებების  რეგისტრაციის   ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   21   ივნისის   ჩათვლით.

 

 

 ვაკანსიები დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში

  1. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -   ინფრასტრუქტურის,   სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  უფროსი.
  2.  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი     სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის   საკითხებში.

 

  1. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის  მესამე რანგის   მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალური, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  საკითხებში.

 

  1. ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის   მეოთხე   რანგის    პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ  ხორნაბუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადებების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   28   აგვისტოს   ჩათვლით.

 

 

 

 

 

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  გამარტივებული კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებული პირი - მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   28  მარტის  ჩათვლით.

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  ღია კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული   ხელმძღვანელის  - ინფრასტრუქტურის,   სივრცითი მოწყობის,   არქიტექტურისა  და  მშენებლობის  სამსახურის  უფროსი.

 

 

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   31  მარტის  ჩათვლით.

 

 

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  ღია კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

  1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  განყოფილების უფროსი

 

 

 

  1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის   განყოფილების   პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი     სივრცითი მოწყობისა   და  არქიტექტურის   საკითხებში.

 

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   15  მარტის  ჩათვლით.

 

 

დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის მერიაში   გამოცხადდა  გამარტივებული კონკურსი   შემდეგ   ვაკანტურ  თანამდებობაზე:

 

შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებული პირი - ევროკავშირის მიერ  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში  დაფინანსებული პროექტის  „ბიოსფერული რეზერვატის, როგორც ადგილობრივ დონეზე  ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის მოდელის შექმნა“  - პროექტის მენეჯერი.

 

განცხადებების რეგისტრაცია სწარმოებს ელექტრონულად,  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს  მიერ   ადმინისტრირებულ   ვებ.გვერდზე   www.hr.gov.ge 

განცხადების  რეგისტრაციის  ბოლო  ვადა  მიმდინარე წლის   03  მაისის  ჩათვლით.

 

 

გააზიარე