საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეული-აპარატი

 

 

 

თანამშრომლის 

  სახელი,       გვარი

ტელეფონის   ნომერი

თანამდებობა

1

 

ნინო ფიროსმანაშვილი

599  855 711

საკრებულოს  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-აპარატის  უფროსი

2

 

 

 

საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის- საორგანიზაციო  და  საქმისწარმოების  განყოფილების  უფროსი

3

 

ეთერი კიკილაშვილი

599 855 722

საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული  განყოფილების  უფროსი

4

 

სესილი მეხრიშვილი

599  038 013

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-საორგანიზაციო და  საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

5

 

ნინო  იაკობიშვილი

591  977 346

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-საორგანიზაციო და  საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

6

ნანა  ლაპიაშვილი

 

577 607 049  

 593  225 551

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-საორგანიზაციო და  საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

7

ნინო ჯამალაშვილი

 

599 855 726

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-საორგანიზაციო და  საქმისწარმოების განყოფილების  პირველიკატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

8

მიხეილ ბიკაშვილი

 

599 855 708

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული  განყოფილების  პირველი კატეგორიის  მთავარი  სპეციალისტი

9

მზია  შოშიაშვილი

 

558 313  909

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული  განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 

გააზიარე