მერიის სამსახურების განყოფილებები

1. მერიის მოქალაქეთა მომსახურების  განყოფილება -  ბადრი ბენაშვილი .  ტელ:593 239 143

 

2. მერის წარმომადგელელთა კოორდინაციის  განყოფილება -  უფროსი   ნონა გომელაური,   ტელ. 598  95 98 81

 

3. მერიის ადამიანური რესურსების  მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება - უფროსი მერი საბიაშვილი,  ტელ. 599 85 58 76

 

4. მერიის შესყიდვების   განყოფილება - უფროსი ილია  ზურიკაშვილი,   ტელ. 599 85 58 74

 

5. მერიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  განყოფილება - უფროსი თამაზ ალუღიშვილი    ტელ.   599 53 61 38

 

6. მერიის ინფრასტრუქტურისა  და  მშენებლობის  განყოფილება -   უფროსი    ავთანდილ თეთრაული  . ტელ.  599 96 55 73

 

7. მერიის ქონების  მართვის  განყოფილება   -   უფროსი   თემურ   ოზბეთელაშვილი,

 ტელ. 599 85 58 63

გააზიარე