საკრებულოს წევრები

                     

1. ნუგზარ პაპიაშვილი - საკრებულოს თავმჯდომარე , პროპორციული საარჩევნო სისტემა ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო".

2 .გოჩა სამუკაშვილი -საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი  მოადგილე  ,მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო".

3 .ივანე ნატროშვილი  - საკრებულოს წევრმაჟორიტარული საარჩევნო სისტემაб,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო".

4  არსენა ბაღაშვილი  бეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე,მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა , ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

5 . გივი გიგაური -საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე , მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა , ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

6. გიორგი გოგილაშვილი,-იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე    მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა,,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

7. სიმონ  ყოჩიაშვილი -საკრებულოს წევრი,მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა , ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

8. ნიკოლოზ ხუციშვილი,-სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების,  ინფრასტრუქტურის   და  ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე , მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ,,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

9 .   სიმონ წიკლაური-  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

10. ავთანდილ ხუმარაშვილი, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე,მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა,               ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

11. ავთანდილ შაინიძე     ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა               ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

12.დავით ალუღიშვილი- საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,, პროპორციული საარჩევნო სისტემა ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

13. მაია ცისკარაული- ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე, პროპორციული საარჩევნო სისტემა ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

14. მამუკა სეფიაშვილი    საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

15. ნუგზარ ყოჩიაშვილი- ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარე ,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

16.  ლელა ჭინჭარაული  ,  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე ,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

17.   გია ფუტკარაძე- საკრებულოს წევრი ,   პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

18 . ვასილ ჩოვუშიანი-  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე, პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

19. ირინე ფოცხვერაშვილი, საკრებულოს წევრი,    პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

20.   მიხეილ ბახუტაშვილი-  სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ  საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

21.  პავლე თავაძე -  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს თავმჯომარის მოადგილე,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

22.  ლალი იაკობიშვილი-ჩერქეზეიშვილი,- საკრებულოს წევრი ,   პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

23. ლევან ოზბეთელაშვილი- საკრებულოს წევრი  ,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

24.   კახა წიკლაური - საკრებულოს წევრი ,   პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“.

25. ლევან ბაღაშვილი-   ფრაქცია ,, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.

26. ლევან იაკობიშვილი-  ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ‘’ თავმჯდომარის მოადგილე,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.

27.  ნატალია ქადაგიძე-  საკრებულოს წევრი  ,  პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.

28.  მეგი ბენაშვილი-  საკრებულოს წევრი ,   პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.

29.  ემზარ ჯანაშვილი - საკრებულოს წევრი ,   პროპორციული საარჩევნო სისტემა. 

30,  შალვა ბატიაშვილი- საკრებულოს წევრი ,   პროპორციული საარჩევნო სისტემა,  სახალხო პარტია.

 

 

გააზიარე