საბავშვო ბაღები

                                                                     

         დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაა.    

                       

       2013 წლის 1 თებერვლიდან   მუნიციპალიტეტის  ბაგა-ბაღები უფასო გახდა . ამ მხრივ კი დედოფლისწყარო  მთელი ქვეყნის მასშტაბით პიონერია.         

        დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განსაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭება ინკლუზიურ სწავლებას, რაც ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად იზოლირებული ბავშვების   საზოგადოებაში ინტეგრირებას.

     

  ა(ა)იპ  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელი   სააღმზრდელო  ცენტრის დირექტორია  ირმა ჯანაშვილი. ტელ:557 17 75 77

 

 

                       

გააზიარე