მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება

2014 წლის მდგომარეობით დედოფლუისწყაროს მოსახლეობის რაოდენობა  21 221  კაცია, აქედან,  ქალაქ დედოფლისწყაროში  5 940 , სოფლად კი  15 281 ადამიანი ცხოვრობს.

გააზიარე