დასახლების საერთო კრება

2024

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება

შეხვედრების გრაფიკი

 

2022

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/krebebis_brzaneba.pdf

 

კრებების გრაფიკი

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/2022_krebebis_axali_grapiki.xlsx

 

 

გააზიარე